جلسه پنجم: تنظیمات نوشته ها در وردپرس

 

نوشته ها در وردپرس

دومین گزینه در سمت راست پیشخوان، نوشته ها است. در این قسمت می توانید مطالب دلخواهتان را بنویسید تا در صفحه سایت نشان داده شود.

این قسمت۴ گزینه دارد: ۱- همه نوشته ها ۲- افزودن نوشته ها ۳- دسته ها ۴- برچسب ها

 

 همه نوشته ها

در این قسمت شما می توانید تمامی نوشته ها را به ترتیب زمانی مشاهده کنید.

افزودن نوشته

در این قسمت صفحه ای مطابق شکل باز می شود که در آن می توانید مطالبتان را بنویسید و ویرایش کنید.

 

دسته ها

دسته ها در  برقراری نظم در وبسایت تاثیر زیادی دارد و در ایجاد نوشته های متعدد کمک زیادی می کند.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، در این بخش یعنی دسته ها می توانید موضوعات سایت خود را دسته بندی کنید.

نوشته ها در وردپرس

 

دسته بندی نوشته ها

  • در قسمت دسته بندی می توانید موضوعات سایتتان را دسته بندی کنید.
  • در قسمت دسته ها نامی برای دسته خود تعیین کنید.
  •  لینک دسته در واقع همان نامکی خواهد بود که شما وارد می کنید.
  •  اگر قسمت نامک را خالی بگذارید، وردپرس به صورت پیش فرض از نام دسته استفاده می کند.
  • در قسمت مادر اگر می خواهید این دسته زیرگروه دسته دیگری باشد، نام دسته مادر را در اینجا قرار می دهیم.
  • در قسمت توضیحات، می توانید، توضیحی برای دسته بنویسید.

 برچسب ها

نوشته ها در وردپرس

برچسب ها کلماتی هستند که با متن و محتوای مطالب نوشته ارتباط دارند. معمولا پر کاربردترین کلمات و یا نیمه عبارات در متن نوشته را به عنوان برچسب تعیین می کنند.

زیرا موتورهای جستجو فرض می کنند که برچسب، کلمه پر تکراری است که با موضوع ارتباط مستقیم دارند و گوگل در جستجوی این کلمات را نمایش می دهد.

انتخاب درست برچسب ها در بهینه سازی سئو تاثیر بسزایی دارد.

دکمه انتشار

بعد از وارد کردن تمامی موارد بالا در صفحه افزودن نوشته برای منتشر کردن مطلب در سایتتان روی دکمه انتشار کلیک کنید.

در جلسه بعد در مورد نوشتن مطلب در قسمت نوشته صحبت می کنیم.