تمامی خدمات تا سه ماه ضمانت بازپرداخت کامل دارند.

پس از پرداخت تا ۱ ماه تحویل خدمات و سایت زمان خواهد برد.

جهت هرگونه شکایت، سوال و … با تلفنهای مندرج در صفحه تماس با ما در ساعات کاری ۸ الی ۱۷ تماس بگیرید.

جهت پرداخت وجه از روش اینترنتی با ادامه مراحل زیر می توانید استفاده کنید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.